Bashkia Durrës

 • 1

  2015
  Bashkia Durrës
  Albania

 • 2

  Rruga Egnatia
  2001
  Bashkia Durrës
  Albania

 • 3

  Rruga Bajram Tusha
  2001
  Bashkia Durrës
  Albania

 • 4

  Rruga Kristaq Rama
  2001
  Bashkia Durrës
  Albania

 • 5

  Pavaresia
  2001
  Bashkia Durrës
  Albania

 • 6

  Rruga Pavarësia
  2001
  Bashkia Durrës
  Albania

 • 7

  Pavaresia
  2001
  Bashkia Durrës
  Albania

 • 8

  Pavaresia
  2001
  Bashkia Durrës
  Albania

 • 9

  Rruga Aleksander Goga
  2001
  Bashkia Durrës
  Albania

 • 10

  Rruga Kristaq Rama
  2001
  Bashkia Durrës
  Albania