Bekwai

 • 1

  Pramaso Street
  Bekwai
  Ghana

 • 2

  Pramaso Street
  Bekwai
  Ghana