Kandahar

 • 1

  Ghazni to Kandahar Highway
  Kandahar
  3801
  Afghanistan

 • 2

  31.1 km Asphalt road from Chowk-e-Shuhada to Markaz Waleswaly Panj Wayi
  Kandahar
  3801
  Afghanistan