Khâm Đức

  • 1

    Quốc lộ 14
    Khâm Đức
    Vietnam