Pejë

 • 1

  Beteja e Loxhës
  39000 Pejë
  Kosovo

 • 2

  Beteja e Kosharës
  30000 Pejë
  Kosovo

 • 3

  Mbretëresha Teutë
  39000 Pejë
  Kosovo

 • 4

  Isa Demaj
  39000 Pejë
  Kosovo

 • 5

  Toni Bleri
  30000 Pejë
  Kosovo